FAQ   |   BLOG   |   CONTACT

Contact duurzaam ongedierte bestrijdenVRAGEN? APP ONS +31 6 47 831 301     

Gifvrij Plaagdier Management voor kinderopvang

Door François van Iersel

 

Gifvrij Plaagdier Management voor kinderopvang is een andere manier van werken en denken ten opzichte van conventionele ongediertebestrijding. Bij conventionele ongediertebestrijding wordt gekozen voor giftige chemische bestrijdingsmiddelen die juist in de kinderopvang niet wenselijk zijn. Bij Gifvrij Plaagdier Management wordt naar alle aspecten gekeken en worden er manieren gevonden waardoor het inzetten van giftige bestrijdingsmiddelen niet nodig is.

Pest Free Benelux is de partner van kinderdagverblijven voor gifvrije en duurzame ongediertepreventie tegen verschillende soorten ongedierte.

Ongediertebestrijding en Ongediertepreventie op kinderdagverblijven

Principes van Gifvrij Plaagdier Management voor kinderopvang

De werkwijze van de door ons zelf ontwikkelde Gifvrij Plaagdier Management methodiek, staat in schril contrast met conventionele ongediertebestrijding. Wij richten ons met de GPM methodiek op:

 1. Ongediertepreventie maar nog liever praat ik over Plaagdierpreventie. Ongedierte bestaat in mijn optiek niet.
 2. Voorlichting geven waardoor mensen bewust worden over de oorzaken van overlast van plaagdieren.
 3. Bieden van alternatieven ten opzichte van chemische bestrijdingsmiddelen voor bepaalde soorten plaagdieren. Dit betekend dat ik niet kan helpen met oplossingen tegen alle soorten plaagdieren.

Met Gifvrij Plaagdier Management kun je niet alle plaagdieren bestrijden, maar het maakt gebruik van passende strategieën en toepassingen waardoor gebruik van pesticiden terug gedrongen kan worden.

Gifvrij Plaagdier Management voor kinderopvang is niet bedoelt om uit te roeien, maar om de juiste preventieve maatregelen te nemen waardoor je geen giftige bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken in een kinderdagverblijf. Voorkomen is immers beter dan bestrijden.

Gifvrij Plaagdier Management is gebaseerd op basis van preventieve maatregelen en dat er actie wordt ondernomen op het moment dat er overlast is. De risico`s worden in het begin ingeschat zodat er op voorhand preventieve maatregelen genomen kunnen  worden.

Giftige bestrijdingsmiddelen zijn vaak niet nodig op een kinderdagverblijf

Jaarlijks raken 300 mensen vergiftigd door muizen of rattengif

Kinderen vergiftigd
%
Volwassenen vergiftigd
%

Symptomen van inname muizengif: Antistolling

 

 • Kleine bloedingen

  in vingers, tenen of uit neus

 • Bloedingen en misselijkheid

  Misselijkjheid, overgeven of bloed ophoesten

 • Astma

  Ongedierte kan astma aanvallen veroorzaken

Verminder blootstelling aan Ongedierte en GIF

 

 • Epileptische aanvallen

  Angstaanvallen en spierkrampen over het hele lichaam

 • Problemen met ademhaling en bewustzijn

  Benauwdheid, duizelig en bewustzijnsverlies

 • Allergieën

  Allergieën door ongedierte

Ongediertepreventie op een kinderdagverblijf

Succesvolle duurzame ongediertepreventie

 

Succesvolle duurzame ongediertepreventie volgens onze Gifvrij Plaagdier Management voor kinderopvang  bestaat uit:

 1. Grondige inspectie zowel buiten als binnen
 2. Vaststellen met welke soort ongedierte we te maken hebben (determinatie)
 3. Vaststellen of er nog meer risico`s zijn
 4. Wat zijn de ecologische vereisten voor het ongedierte
 5. Wat is de drempelwaarde
 6. Hoe gaan we het ongedierte bestrijden en beheersen
 7. Doorlopend monitoren

Samenwerking en het uitvoeren van de actiepunten zijn hierbij de sleutel tot succes.

ongediertepreventie kinderopvang kinderdagverblijf

Duurzame Plaagdierpreventie Kinderdagverblijf...

Onze Gifvrij Plaagdier Management methodiek richt zicht op preventie middelen en maatregelen die vaak eenvoudig zijn te nemen en die jij ook al weet. Je hebt alleen even een hulpje nodig om te herkennen waar nu werkelijk de problemen vandaan kunnen komen. Als je dat weet en je gaat er bewust mee om dan zul je zien dat er sowieso al veel minder overlast van plaagdieren zal zijn.

Duurzame Plaagdierpreventie Kinderdagverblijf richt zich als eerste op de primaire levensbehoeften van plaagdieren, namelijk:

 1. Ontnemen van voedselbron
 2. Ontnemen van drinken
 3. Ontnemen van schuilplaatsen

Afgeleide maatregelen hiervan zijn:

 • Verminderen en opruimen van rommel
 • Afdichten van plekken waardoor plaagdieren het pand kunnen betreden
 • Afvalbeheersing
 • Vegetatiebeheersing
 • Hygiëne optimalisering zowel binnen als buiten
 • Plaagdier migratie barrières installeren
 • Stilstaand water voorkomen
 • Trainen van medewerkers middels een actieve workshop

Ongediertepreventie kindopvang

Voordelen Gifvrij Plaagdier Management kinderopvang...

 • Geen giftige bestrijdingsmiddelen aanwezig

 • Duurzaam en milieuvriendelijk

 • Veilig voor de kinderen en medewerkers

 • Vermindering van het aantal plagen

 • Vermindering van het gebruik van pesticiden

 • Verbetering van communicatie over Plaagdierpreventie

 • Bewustwording van medewerkers

Plug-In-Pest-Free-diervriendelijke-muizenval

Economische overwegingen

Voorkomen is beter dan bestrijden is mijn motto. Dit betekend dat de kosten voor preventieve middelen voorop komen. Kosten van bestrijding komen achteraf, maar zijn in de regel hoger dan de kosten vooraf. Hierbij komt nog een ander niet geheel onbelangrijk aspect, en dat is het imago van je kinderdagverblijf. Wordt er een muizenplaag in je kinderdagverblijf waargenomen dan is dat absoluut geen positieve reclame, en zal ongetwijfeld omzet kosten, en het zal je medewerkers niet ten goede komen.

Kosten voor duurzame plaagdierpreventie kunnen voor een deel beperkt worden als een kinderdagverblijf zelf bepaalde punten uitvoert. Dit is heel goed te doen, en dan zul je zien dat Gifvrij Plaagdier Management Kinderopvang minder kosten met zich meebrengt dan dat je aanvankelijk dacht. Nogmaals voorkomen is beter dan bestrijden. Overigens zal het in de toekomst zo zijn dat er verplicht preventieve maatregelen genomen moeten worden alvorens men giftige bestrijdingsmiddelen in mag zetten.

Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan direct contact met François via 06-47831301 of vul het contact formulier in.

Ongediertepreventie kinderopvang laat te wensen over

 

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.

Wat voor soort woning heb je?

Wat is de grootte van je woning?

Wat is de grootte van de begane grond?

Wat is de grootte van je woning?