FAQ   |   BLOG   |   CONTACT

Contact duurzaam ongedierte bestrijdenVRAGEN? APP ONS +31 6 47 831 301     

Kinderen en vergiftiging door Biociden

Kinderen en vergiftiging door biociden komt nog vaker voor dan u denkt. Uit een rapport van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is gebleken dat er nog steeds veel kinderen in aanraking komen met biociden en erdoor vergiftigd raken. Biociden worden niet goed wegezet en er wordt onzorgvuldig mee omgegaan.

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Het NVIC heeft als kerntaak het informeren van hulpverleners en artsen over mogelijke gezondheidsgevolgen en behandel methode bij acute vergiftiging. Onder deze acute vergiftiging valt onder andere dat kinderen in aanraking komen met biociden.

In Nederland is geen meldplicht van acute vergiftiging. Ondanks dat feit werd er in 2009, 1194 keer een beroep gedaan op het NVIC. Deze raadplegingen hadden betrekking op vergiftiging door bestrijdingsmiddelen en desinfectantia. Het werkelijk aantal vergiftigingen kan dus veel hoger zijn.

Het Belgisch Antigifcentrum schrijft in haar jaarrapport van 2010 dat 80% van de vergiftigingen vlakbij of in huis plaats vinden. Waarschijnlijk is dat in Nederland ook zo.

Kleine kinderen, grootste risico

Kinderen worden het vaakst blootgesteld aan insecticiden en rodenticiden, zo meld het NVIC. Kleine kinderen komen het meest in aanraking met rodenticiden. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de toepassingsvorm niet kindvriendelijk is. Er wordt op vele plaatsen los lokaas gebruikt. Dit zit in lokdoosjes of men strooit het ergens  neer.

Het is voor kinderen dus  kinderspel om hiermee in aanraking te komen en het  in hun mond te doen. Uit het rapport van het NVIC blijkt niet of het gif is geplaatst door een professionele of een niet professionele bestrijder .

Kind en gevaren van biociden

Veiligheidsinformatieblad is verplicht

Er is voor elke giftige stof een veiligheidsinformatieblad (VIB). Dat is wettelijk verplicht. Een professionele bestrijder zal alles moeten doen om het risico van vergiftiging uit te sluiten. Mocht er zich toch een vergiftiging voordoen dan zal zowel de professionele bestrijder als de niet professionele bestrijder de informatie van het veiligheidsinformatie blad snel beschikbaar moeten hebben.

Een particulier of zakelijk gebruiker van toxisch gif is vaak een leek op het gebied van vergiftiging door biociden. Ze hebben de kennis niet in huis en weten niet wat ze moeten doen in geval van een vergiftiging.

Er zijn diverse voorlichtings- mogelijkheden voor handen. Gifwijzer is er één van. Gifwijzer geeft voorlichting over hoe te handelen bij vergiftiging van kinderen. België heeft het landelijk informatiecentrum, het Antigifcentrum.

Waarom verkeerd gebruik van muizengif fout is

Hoe werkt muizengif

Er is ook een alternatieve vorm van ongediertebestrijding tegen muizen, ratten, kakkerlakken en zilvervisjes. Hiervoor is geen gif meer nodig. Deze oplossing is veilig, hygiënisch, duurzaam, milieuvriendelijk en diervriendelijk.

Laat een reactie achter

Wat voor soort woning heb je?

Wat is de grootte van je woning?

Wat is de grootte van de begane grond?

Wat is de grootte van je woning?