FAQ   |   BLOG   |   CONTACT

Contact duurzaam ongedierte bestrijdenVRAGEN? APP ONS +31 6 47 831 301     

Soorten muizen en ratten die overlast veroorzaken. Hoe kun je overlast voorkomen

Muizen en ratten lijken uiterlijk veel op elkaar behalve dat ze in grootte van elkaar verschillen. De leefgewoontes onderling  zijn echter veel anders. Als je muizen en ratten effectief wilt bestrijden en onder controle wilt houden dan is het handig als je weet wat hun kenmerken en leefgewoontes zijn.

In Nederland staan huismuizen op nummer 1 als het gaat om overlast veroorzaken. Deze muizensoort is de meest voorkomende, en komt algemeen voor in heel Nederland in alle soorten huizen en bedrijfsgebouwen. Op nummer 2 staat de bruine rat en op de 3e plaats staats de zwarte rat.

Alle drie de soorten zijn dragers en verspreiders van ziekteverwekkende bacteriën en visrussen. Alle drie de soorten worden aangetrokken door voedsel, ze hebben een schuilplaats nodig, en ze hebben water nodig. Ze hebben dus dezelfde primaire levensbehoefte als mensen. Niet verwonderlijk dat ze dan ook zo graag bij ons in de buurt leven. Mensen verschaffen hun precies wat ze heel fijn vinden en nodig hebben.

 1. De Huismuis

  Huismuizen veroorzaken de meeste overlast in huizen en bedrijven. Ze komen algemeen voor in Nederland en omringende landen.

  Uiterlijke kenmerken zijn:
  Slanke bouw
  2. Spitse kop
  3. Grote oren
  4. Kraal ogen
  5. Vijf tenen aan elke poot
  6. Lichaamslengte 7 tot 10 cm
  7. Staartlengte 7 cm

  Leefwijze van de huismuis: Huismuizen hebben een groot aanpassingsvermogen en het zijn zeer goede klimmers. Ze kunnen tot wel 30 cm hoog springen. Reuk is hun voornaamste zintuig. Ze reageren snel op gevaar van buitenaf. Zwemmen niet graag, maar kunnen het wel. Ze zijn met name `s nachts actief. Weten zich goed te verschuilen. Maken nestelplaatsen op rustige plekken. Ze kunnen in tegenstelling tot de bruine rat een paar dagen zonder water.  De vacht van huismuizen past zich aan de weersomstandigheden aan. (wintervacht). Ze planten zich snel voort en nestelen zich overal in huizen en gebouwen.
  Huismuizen worden aangetrokken door voedsel en warmte.

   

 2. De Bruine Rat

  De bruine rat wordt ook wel riool rat genoemd. De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort in Nederland. De kleur van deze soort is geen kenmerk. Ze leven algemeen laag aan de grond in een waterrijke of vochtige omgeving.

  Uiterlijke kenmerken zijn:
  Stevige bouw
  2. Stompe snuit
  3. Kleine oren ( naar voren geklapt tot achter de ogen )
  4. Dikke vrijwel kale staart die korter is dan het lichaam
  5. Lichaamlengte 22 tot 30 cm

  Leefwijze van de bruine rat: Bruine ratten zijn cultuurvolgers en hebben een bijzonder groot aanpassingsvermogen. Ze kunnen uitstekend graven, zwemmen en klimmen. Reuk is hun voornaamste zintuig en ze zijn `s nachts het meest actief. De bruine rat kan niet zonder water leven. Ze komen voor in het rioolstelsel onder en in gebouwen, in slootkanten bij akkers, in agrarische gebouwen, in industriële gebouwen en woonhuizen, bij ongecontroleerde vuilopslagplaatsen en bij slecht geregelde opslag en afvoer van huisvuil. Bruine ratten worden aangetrokken door voedsel.

   

 3. De Zwarte Rat

  De zwarte rat leeft op droge, vaak hoog gelegen plaatsen. In Nederland komt de zwarte rat voor in havengebieden, in een deel van Noord Brabant in agrarische bedrijven en in veevoederbedrijven. De zwarte rat wordt op steeds meer plaatsen waargenomen.

  Uiterlijke kenmerken zijn:
  Slanke bouw
  2. Vrij spitse snuit
  3. Grote kraalogen
  4. Grote oren
  5. Lange dunne staart die langer is dan het lichaam
  6. Lichaamslengte 14 tot 23 cm

Voortplanting huismuizen

Huismuizen planten zich snel voort. Een jonge huismuis is na twee maanden geslachtsrijp. Ze hebben een draagtijd van 3 weken en werpen dan gemiddeld 5 tot 6 jongen. Dit doen ze gemiddeld 6 tot 10 keer per jaar, en hun nakomelingen ook. Onder gunstige omstandigheden is er dus zo een muizenplaag ontstaan.

Voortplanting bruine rat

Bruine ratten planten zich snel voort. Een jonge bruine rat is na drie maanden geslachtsrijp. Hun draagtijd is 21 tot 23 dagen en werpen 7 to 10 jongen. Ze werpen maximaal 15 keer, en hun nakomelingen doen dat ook. In theorie kan elk wijfje 120 jonge ter wereld brengen. Dit is sterk afhankelijk van de omstandigheden.

Voortplanting zwarte rat

Zwarte ratten planten zich ook snel voort. Ze zijn na drie maanden geslachtsrijp. De draagtijd van de zwarte rat is 20 tot 24 dagen en werpen dan tussen de 6 tot 10 jongen.  De zoogtijd is 3 weken. De zwarte wijfjes rat werpt gemiddeld 6 keer per jaar. Afhankelijk van de omstandigheden kan ze 96 nakomelingen op de wereld zetten.

Voorkomen van plagen en overlast

Ondanks het feit dat de drie soorten geheel ander levenswijze hebben, hebben ze ook drie overeenkomsten. Ze hebben alle drie voedsel, water en nestelplaatsen nodig. Plagen en overlast voorkom je door ervoor te zorgen dat er zeker twee van de drie levensbehoefte niet aanwezig zijn.

Ik geloof erin dat overlast van muizen en ratten in gebouwen altijd voorkomen kan worden. Feit is echter dat er in het verleden nooit niet zoveel aandacht is geweest voor het voorkomen van plagen. Men is altijd bezig geweest met bestrijden van plagen, maar niet zozeer in het voorkomen van plagen.

Duurzame ongediertebestrijding

Bewustwording is noodzakelijk

Voorkomen van plagen met muizen en ratten heeft voornamelijk te maken met bewustwording. Dit is de rede dat ik regelmatig artikelen schrijf op mijn blog over muizen en ratten en hoe overlast voorkomen kan worden.  Weren, hygiëne optimaliseren en preventieve maatregelen zijn sleutelwoorden als het gaat om voorkomen, maar als je er niet bewust mee omgaat kun je op overlast van muizen of ratten wachten.

Pest Free een gespecialiseerd bedrijf in muizen en ratten

Pest Free is een gediplomeerd bedrijf dat zich alleen maar bezig houdt met overlast van muizen en ratten in en om gebouwen, waarbij de nadruk ligt op overlast van muizen. Pest Free is een gespecialiseerd bedrijf en volgt regelmatig bij- en nascholing met de focus op muizen en ratten. Onze manier van werken heeft altijd een duurzaam karakter en wij werken zonder giftige bestrijdingsmiddelen.

Voor zakelijke opdrachtgevers zijn de bakens van onze werkwijze: Samenwerking, goede communicatie en eerlijke informatie geven. Pest Free wil jou muizen- of rattenprobleem ook écht oplossen puur om het feit dat je gewoonweg geen overlast van muizen of ratten kunt gebruiken. Wij werken niet met contracten en zullen dus altijd ons best doen om je als klant te behouden. De nadruk van onze werkwijze ligt op het voorkomen en preventieve maatregelen.

Pest Free is lid van het Kennis en Adviescentrum voor Dierplagen het KAD, en van Brancheorganisatie Platform Plaagdierbeheersing Nederland PLAN. 

Contact met plug in Pest Free

Laat een reactie achter

Wat voor soort woning heb je?

Wat is de grootte van je woning?

Wat is de grootte van de begane grond?

Wat is de grootte van je woning?